Rekondiční pobyt Vráž u Písku 5.3.2023

Milý přátelé,

letošní rok jsme zahájili rekondičním pobytem tradičně ve Vráži u Písku.

Po zimě každý z nás uvítá rozhýbání těla cvičením,plaváním i procházek

v zámeckém parku i po okolí. Každý si pak rád poseděl a popovídal v lázeňské

kavárně u zákusku a dobré kávičky. Všichni odjížděli spokojeni a budeme se těšit

na další pobyt, který bude v listopadu. Děkujeme též vedoucí rekondice Daniele

Nejedlé, která se starala o náš pobyt.

Foto, v naší galerii.

Image

 

 

Rekondiční pobyt Vráž u Písku, 14.2. 2021

 

Vážení přátelé,

nový rok běží, zanedlouho bude 14.2. a my pojedeme na první letošní rekondiční pobyt.

 

      Covidová situace je neustále složitá, z opatření proti šíření covidu 19 vyplývají i pro nás některé povinnosti. Na stránkách lazne-vraz.cz najdete  informace, důležité pro náš odjezd do lázní:

https://lazne-vraz.cz/ahoj-vsichni-2/

https://lazne-vraz.cz/aktualni-informace/

 

Z informací vyplývá, že nejdéle 72 hod. před odjezdem si každý musíte nechat provést covidový test na přítomnost coronaviru. Na antigenní test se objednáte online, najdete si antigenní testování Plzeň, nebo další dle bydliště (asi jen v nemocnicích ve větších městech), V Plzni zatím lze objednat v Privamedu, na únor 12., 13.2.2021 a jsou tam volná místa. Ve FN na únor zatím neobjednávají. Možná najdete i jiná místa, kde si můžete antigenní test, ne starší než 72 hod před 13 hod. v neděli, kdy dojedeme do Vráže, udělat.

 

Odjet do lázní budeme moci pouze v případě negativního výsledku. Zejména účastníci, kteří pojedou hromadnou dopravou budou muset předložit negativní test i před vstupem do mikrobusu. Bez testu nemohou být přepraveni, neboť v případě pozitivního výsledku zjištěného přímo ve Vráži by musela celá skupina z mikrobusu do karantény.

 

Dále je třeba, abyste na webových stránkách KUDYZNUDY našli, zaregistrovali jméno a email, na který vám bude poslán voucher na jméno s číslem, které nahlásíte. Voucher nám každému o 4.000 Kč zlevní pobyt.

 

Tak zde několik úkolů pro Vás, pohoda, klídek, procedury, dobré jídlo, kafíčko v kavárně vše vynahradí.

 

Prosím obratem mi oznamte, kdo na první rekondiční pobyt v únoru 2021 jede.

 

Virtuální Den otevřených dveří RS centra.

Otevřít : https://www.youtube.com/playlist?list=PLuJAkEqUF0z792lL_m3t2Dyhdk5vAvThn

 

Cvičení a rady pro pacienty s RS

  Otevřít : Cvičení pro pacienty

 

Novela zákona o sociálních službách.

Senát schválil novelu zákona o sociálních službách. Schválil tím zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč, a to s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Je jisté, že zákon bude vyhlášen v únoru letošního roku, to znamená, že zvýšený příspěvek ve IV stupni bude vyplácen od 1. dubna 2019. Současně bylo schváleno navýšení příspěvku na péči i ve III. stupni o 4 000,- Kč, to znamená, že příspěvek bude vyplácen ve výši 12 800,- Kč a u dětí do 18-ti let ve výši 13 900,- Kč. Zvýšený příspěvek ve III. stupni bude vyplácen od 1. července 2019.

Sexuální život a RS.

odkaz : https://youtu.be/26_oFg5cOuo

Hotel - lázně Vráž u Písku.

Léčba pohybového aparátu a neurologických onemocnění.

Odkaz : https://youtu.be/9srglqwWty0

Informace č. 70 - 2019 (Uplatnění sníženého limitu pro započítatelné doplatky na léčivech)


Jak jsme vás již informovali, tak od 1. 1. 2020 platí snížený limit
výdajů na výše uvedené prostředky pro osoby, kterým byl přiznán
invalidní důchod pro III. stupně invalidity a osoby, které jsou
invalidní ve II. a III. stupni, ale důchod jim nebyl přiznán pro
nesplnění doby pojištění.

Limit pro výše uvedenou skupinu pojištěnců je 500,- Kč ročně. To
znamená, že doplatky nad 500,- Kč ročně vám bude vaše zdravotní
pojišťovna vracet. Pro uplatnění nároku je nezbytné, abyste svoji
zdravotní pojišťovně doručili kopii rozhodnutí o přiznání invalidního
důchodu III. stupně nebo kopii posudku o posouzení zdravotního stavu při
uplatnění nároku u osob, které jsou ve II. a III. stupni invalidní, ale
pro nesplnění délky pojištění jim invalidní důchod není vyplácen. Způsob
doručení kopie dokumentu může být různý. Kopii můžete předat osobně,
nebo ji můžete poslat poštou, nebo ji může zdravotní pojišťovně doručit
vámi pověřená osoba. V případě osobního předání je žádoucí potvrzení o
předání kopie dokumentu. Pojišťovny by vám mněly sdělit, že jste v
evidenci osob, kterým platí snížený limit započitatelných doplatků na
léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Vážení přátelé, nezapomeňte předat toto potvrzení do konce letošního
roku, abyste příští rok mohli hned od začátku uplatnit snížený limit.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 http://www.nrzp.cz/images/PDF/dopis_Rognerova.pdf